Betaler over 1 millard for ubrukte mottaksplasser

Flyktninger og integrering. Asyltilstrømmingen til Norge er mindre enn regjeringen forberedte seg på. Mer enn 1,1 milliarder kroner er til nå brukt på tomme mottaksplasser rundt om i landet.
Integreringsminister Sylvi Listhaug er mandag og tirsdag i Nord-Norge for å høre om både integrering og om det kommunale mottaksapparatets erfaringer fra høsten og vinteren, da asylankomstene sprengte alle rekorder. Arkivfoto: Regjeringen.no

Utgiftene til ubrukt kapasitet i akuttinnkvartering av asylsøkere utgjorde om lag 258 millioner kroner i 2015 og rundt 374 millioner kroner i første halvår i år. Tilsvarende tall for ordinære mottaksplasser var 122 millioner kroner i fjor og 391 millioner kroner i årets seks første måneder.

Det blir til sammen mer enn 1,1 milliarder kroner. Og da er utgiftene til de to større ankomstsentrene holdt utenom. Oversikten framgår i et svar som innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) tidligere i sommer ga på et skriftlig spørsmål fra Senterpartiets Heidi Greni.

Anslagene tar utgangspunkt i en utnyttelsesgrad på 100 prosent, noe statsråden selv fastslår at ikke er realistisk. Det er vanlig å budsjettere med et belegg på 85 prosent på årsbasis i en normalsituasjon.

Avvikling

Tirsdag reiser Listhaug til Vadsø, Kirkenes og Storskog for å lytte til politiets og det kommunale mottaksapparatets erfaringer fra høsten og vinteren, da asylankomstene sprengte alle rekorder.

Frp-statsråden har gjentatte ganger slått fast at usikkerheten er stor om tilstrømmingen til Norge vil ta seg opp igjen, eller om antallet asylsøkere tvert imot vil holde seg på dagens svært moderate nivå.

– Usikkerheten gjør det aktuelt å inntil videre beholde en noe større overskuddskapasitet enn vanlig i mottakssystemet, framholder Listhaug i svaret til Greni.

Samtidig understreker hun at Utlendingsdirektoratet legger opp til en større nedbygging av mottakskapasiteten utover høsten, dersom asylankomstene holder seg lave.

Lavere anslag

I fjor høst anslo regjeringen at det kunne komme mellom 10.000 og 60.000 asylsøkere til Norge i 2016, med et såkalt punktanslag på 33.000.

I mars ble punktanslaget redusert til 25.000 og nylig ble det justert ned på nytt. Nå er anslaget 10.750 asylsøkere innenfor et usikkerhetsspenn fra 4.000 til 25.000 asylsøkere.

I tillegg til ordinære mottak og transittplasser ble det i fjor høst bygget opp to ankomstsentre og en rekke private akuttinnkvarteringer som hotell og andre overnattingssteder. På det meste var det om lag 17.000 slike plasser.

For tiden bor det om lag 23.000 personer på asylmottak her i landet.

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!