UDI avvikler integreringsmottaket i Oslo

Flyktninger og integrering. Stadig færre asylsøkere gjør at det er vanskelig å fylle opp de 500 plassene i integreringsmottakene. UDI har derfor valgt å si opp kontrakten med Oslo kommune.
Integreringsmottaket på det gamle Ila pensjonat i Waldemar Thranes gate blir lagt ned på nyåret. Foto: Terje Lien

Det er kontrakt på drift av 150 mottaksplasser ved Ila integreringsmottak i Oslo som UDI nå sier opp. Kontrakten har en oppsigelsestid på fire måneder, noe som gjør at de fleste beboerne kan bo på mottaket inntil de skal bosettes i en kommune.

– Jeg ønsker å understreke at vi er fornøyde med samarbeidet med Oslo kommune, både som driftsoperatør og som leverandør av fulltidsprogrammet til beboerne, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet.

Justis- og beredskapsdepartementet ga høsten 2016 grønt lys til å etablere integreringsmottak i Bodø, Steinkjer, Kristiansand, Larvik og Oslo. De inngår i et prosjekt som varer ut 2018.

Belegget på asylmottakene her i landet er mer enn halvert i år – i januar bodde det 12.700 personer på norske mottak. Ved utgangen av oktober var tallet redusert til 6.200.

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39.000 mottaks- og akuttplasser. Når den siste runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI rundt 6.600 plasser til rådighet.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.