Bekymret for unge flyktninger – ber KS tale deres sak

Flyktninger og integrering. KS bør ta opp med statlige myndigheter de krevende forholdene enslige mindreårige flyktninger lever under og hvordan de blir bosatt, mener fagfolk i fem storbyer.
– Vi har mye kompetanse og forventer å bli hørt i spørsmål som gjelder enslige mindreårige, sier fagutvikler Astrid Ellard, som representerer Trondheim kommune i storbynettverket for bosetting av denne gruppen. Foto: Trondheim kommune

I en samlet uttalelse skriver det faglige nettverket at de har stigende bekymring for de enslige mindreårige og hvordan bosettingen forløper. De viser til at dette er en sårbar gruppe som utsettes for store påkjenninger ikke bare før, under og etter flukt, men også etter at de har kommet til Norge.

– Det er godt dokumentert at disse ungdommene sliter med psykiske problemer i mottak, og vi ser at dette forverrer seg ved lengre opphold i mottak. De utgjør en særlig sårbar gruppe også etter bosetting fordi de er alene, sier fagutvikler Astrid Ellard i omsorgsenheten for enslige mindreårige i Trondheim.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.