Se kart over hvor innvandrerne kommer fra

Flyktninger og integrering. Her finner du de fem største innvandringsgruppene kommune for kommune.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Dette kartet viser landbakgrunnen til de fem største innvandringgruppene i hver kommune.

Det første tallet under kommunenummeret er prosentandel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av kommunens totalbefolkning. Tallet i parentes bak opprinnelsesland viser antall personer.

Les også: Oslo har høyest andel innvandrere

 
Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.