IMDi ber 211 kommuner om å ta imot 5.120 flyktninger

Flyktninger og integrering. Flyktningene skal bosettes i alle landsdeler. Se hvor mange flyktninger din kommune er bedt om å ta imot neste år.
Fungerende direktør Halwan Ibrahim i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) mener kommunenes innsats i bosettingsarbeidet bidrar til at flyktninger blir integrert i det norske samfunnet. Foto: IMDi

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmoder norske kommuner om å bosette til sammen 5.120 flyktninger neste år. Av disse er 140 enslige mindreårige flyktninger og 3.000 overføringsflyktninger.

Tallene er basert på nasjonale prognoser for forventet behov for bosetting av flyktninger i 2020.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!