Rapport: Barrierer for bruk av kvalifisert tolk

Flyktninger og integrering. Ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringene bruker tolk flittig i introduksjonsprogrammet, men kvaliteten kan det være så som så med, viser en ny undersøkelse.
Proba anbefaler IMDi å lage bedre veiledning for bruk av tolk på nettsidene. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) undersøkt barrierer for bruk av kvalifisert tolk i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Offentlige tjenester har plikt til å bruke tolk overfor personer med svake norskkunnskaper når det er nødvendig for å ivareta hensynet til rettssikkerhet eller for å yte forsvarlige tjenester. Tolk brukes i stor utstrekning i introduksjonsprogrammet.

I rapporten «Barrierer for bruk av kvalifisert tolk i introduksjonsprogrammet» konkluderer Proba med at det brukes mye tolk i flyktningtjenesten og voksenopplæringene. Ansatte har mye erfaring fra bruk av tolk og relativ høy bevissthet rundt hvordan de benytter tolk.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.