Riksrevisjonen refser kommunenes folkehelsearbeid

Helse. Godt over halvparten av kommunene her i landet har ikke mål eller strategier for folkehelsearbeid.
– Kommunene mener det er krevende å få god oversikt over folkehelseutfordringene og hvilke tiltak som virker. Det er viktig å styrke systematikken i arbeidet for å kunne møte de store folkehelseutfordringene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. Arkivfoto: Lisa Rypeng

Det går fram av en rapport fra Riksrevisjonen, som ble lagt fram mandag.

Ifølge folkehelseloven som kom i 2011, har kommunene plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å bedre folkehelsen. Men mange kommuner har ikke fulgt opp godt nok, ifølge Riksrevisjonen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.