Dement sykehjemsbeboer ble filmet uten samtykke

Helse. Fylkesmannen i Troms har funnet flere lovbrudd etter at han åpnet tilsynssak mot et sykehjem i fylket, der en dement beboer ble filmet under vask og stell og brukt i en opplæringsvideo for ansatte.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Filmen ble vist usladdet til ansatte ved alle avdelinger på sykehjemmet, og først i etterkant ble de pårørende informert, skriver VG.

Verken filmingen, fremvisningen eller vurderingene i forkant ble journalført. Det var fylkeslege Svein R. Steinert som åpnet tilsynssaken, som senere konkluderte med brudd på flere paragrafer i omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven og pasientjournalforskriften.

– Vi ser veldig alvorlig på dette fordi den grunnleggende respekten for pasientens integritet ikke er godt nok ivaretatt, sier han til avisen, og utdyper:

– Det grunnleggende i all helsetjeneste som ytes, er at helsepersonell til enhver tid ivaretar pasientens fysiske og psykiske integritet. Når tilliten mellom helsepersonell og pasient brytes er det vanskelig å drive gode helsetjenester.

Rådmannen i kommunen vil ikke svare på om det som har skjedd vil få konsekvenser for lederen som godkjente filmingen og visningen.

Lederen for det aktuelle sykehjemmet sier hun ikke vil gi kommentarer av hensyn til pårørende.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!