Fylkesmann: Omsorgsselskap brøt loven

Helse. Et drøyt år etter at 37 år gamle Christer Fretheim Flem forsvant, får det private omsorgsselskapet som skulle passe på ham, kraftig kritikk av Fylkesmannen.

Flem forsvant ved Haukåsen i Sogndal i mai fjor, mens han var på tur med ansatte fra Melås Helse AS. Han er aldri blitt funnet.

Selskapet fikk 25.000 kroner i døgnet for å passe på 37-åringen. Etter å ha rådført seg med Statens helsetilsyn, konkluderer Fylkesmannen i Sogn og Fjordane med at selskapet ikke ga Flem forsvarlig helsehjelp, skriver  Bergens Tidende.

Rapporten påpeker at ledelsen ikke gjennomførte turnus i henhold til kravene i loven. Heller ikke hverdagen til 37-åringen hadde en struktur og et innhold i tråd med lovens krav. I tillegg påpekes det at det var for stor avstand mellom 37-åringen og de ansatte da han forsvant. Praksisen ved turaktiviteter beskrives som grovt uforsvarlig.

Grunnleggeren av Melås Helse, Per Steinar Melås, sier han er glad for at Fylkesmannen har gjort et grundig arbeid. Han er enig i konklusjonene.

– Jeg legger meg helt flat. Et menneske er borte. Fylkesmannen mener vi som privat omsorgsgiver ikke har handlet i tråd med prosedyrer og forskrifter. Da må jeg bare si det som det er: Fylkesmannen har rett, sier Melås.

Selskapet han startet for tolv år siden, ble i fjor solgt til et utenlandsk oppkjøpsfond.

Flems familie er lettet over konklusjon fra Fylkesmannen.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.