Betaler 400 millioner ekstra for fastleger

Helse. Kommunene subsidierer fastlegeordningen med 400 millioner kroner utover det som er avtalt i hovedmodellen, viser ny KS-rapport.
KS-leder Gunn Marit Helgesen mener ny KS-rapport understreker behovet for å evaluere finansieringen av fastlegeordningen. Arkivfoto

Stortinget har vedtatt å evaluere finansieringen i fastlegeordningen. For å styrke kunnskapsgrunnlaget har KS gitt konsulentselskapet Ipsos og Samfunnsøkonomisk analyse i oppdrag å kartlegge omfanget av kommunenes egenfinansiering. Rapporten er nå klar. 

Sju av ti kommuner subsidierer fastlegeordningen, ifølge rapporten. De samlete merkostnadene for kommunesektoren anslås til 378 millioner kroner i 2017. Av de kommunene som i dag ikke subsidierer fastlegeordningen, mener halvparten at de vil måtte gjøre det i framtiden.  

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!