Ser på vold og trusler «som en del av jobben»

Helse. Ansatte i helse- og sosialsektoren melder ikke inn episoder med vold og trusler fordi de anser det «som en del av jobben».
Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Opplysningen om at slike hendelser ikke blir rapportert framkommer i en pressemelding fra Arbeidstilsynet (ekstern lenke) som nå har lagt fram en rapport om vold og trusler mot ansatte i helse- og sosialsektoren.

Nesten 500 tilsyn

I pressemeldingen heter det at: «I flere av virksomhetene Arbeidstilsynet har vært på tilsyn i, rapporteres det om at det forebyggende arbeidet nedprioriteres på grunn av mangel på ressurser i form av tid, penger og kompetanse. Inspektørene ser også at når uønskede hendelser oppstår, unnlater noen å rapportere om dette, fordi vold og trusler anses som «en del av jobben» og henger sammen med pasientenes sykdomsbilde.»

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet sier at det er viktig at slike hendelser rapporteres. Rapporteringen vil synliggjøre omfanget og alvorlighetsgraden samtidig som det gir mulighet for å føle opp problemet.

– Ingen skal tenke at dette må jeg tåle i denne jobben, sier Vollheim.

Rapporten fra Arbeidstilsynet forteller også at seks av ti virksomheter i den kommunale helse- og sosialsektoren jobber for dårlig med å beskytte de ansatte mot vold og trusler. Rapporten er en oppsummeringen etter de tilsynene som Arbeidstilsynet gjorde i fjor innen dette området. Nesten 500 tilsyn er gjennomført og i tillegg har Arbeidstilsynet gitt kommunene veiledning. Nøkkelpunkter som Arbeidstilsynet sitter med etter alle disse tilsynene er:

• Nær seks av ti av de kontrollerte virksomhetene har ikke kartlagt og risikovurdert hvilke farlige situasjoner som kan oppstå, og de har heller ikke utarbeidet planer for å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler.

• Halvparten av virksomhetene har ikke vurdert risikoen ved alenearbeid.

• Fire av ti virksomheter har ikke gitt arbeidstakere nødvendig opplæring og øvelse i hvordan vold og trusler kan forebygges og håndteres.

Det er i hovedsak «tredjepersoner» som for eksempel pasienter og brukere som utøver vold og trusler mot arbeidstakere.

Alenearbeid

Vollheim er særlig bekymret for at så mange ikke vurderer risikoen ved alenearbeid.

– Vi vet at det å være alene i arbeidssituasjonen kan øke sannsynligheten for farlige situasjoner og forverre konsekvensene for den ansatte fordi en ikke får hjelp. Denne risikoen må ikke undervurderes, sier Vollheim.

I rapporten vises det også til at vold og trusler har blitt definert som et økende arbeidsmiljøproblem også i et europeisk perspektiv. Ansatte i helse- og sosialsektoren er særlig utsatt for vold og trusler i forbindelse med arbeidet sitt. I Norge rapporterer 20 prosent av sysselsatte i sektoren at de det siste året har vært utsatt for vold og trusler på jobb. Det er mange, sammenliknet med gjennomsnittet på 7,5 prosent for alle yrkesaktive.

Her kan du lese hele rapporten fra Arbeidstilsynet (ekstern lenke): Forebygge vold og trusler

 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!