48 nye kommuner får tilskudd til psykologer i år

Helse. Det er fortsatt mulig å søke om tilskudd til psykologstillinger for 2019. Se listen over hvor mange kommuner som har fått tilskudd.
Hittil i år har landets kommuner fått tilskudd til 90 nye psykologstillinger, ifølge helseminister Bent Høie (H). Foto: Bjørn Stuedal

Fra 1. januar 2020 er det et krav at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. I år er derfor siste året kommunene kan motta tilskudd fra staten til å rekrutterer psykolog. Deretter vil midlene gå inn i rammen til kommunene.

I alt 350 kommuner og bydeler har fått tilskudd til 591 psykologstillinger i 2019. 48 nye kommuner har fått tilskudd i år. 14 av disse ligger i Nordland, og 11 i Troms.

Tidlig hjelp

En rapport fra SINTEF viser at tilskuddsordningen til psykologer i kommunene har vært avgjørende for den store økningen i antall psykologstillinger i kommunene. I 2013 var tallet 179.

– Det er behov for kompetansen til psykologene i kommunen. Vi har derfor fortsatt å styrke tilskuddsordningen, slik at alle kommuner skal kunne rekruttere psykolog innen lovkravet trer i kraft. Det er viktig at kommuner som enda ikke har psykolog, benytter seg av tilskuddsordningen, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding. 

I budsjettet for 2019 økte regjeringen bevilgningen til psykologer i kommunene med 50 millioner kroner, tilsvarende om lag 120 nye årsverk. Samlet bevilges 205 millioner kroner i år.

– Når folk får hjelp tidlig, er det med på å bidra til å redusere sosiale helseforskjeller som varer livet ut, sier Høie.

Det gjenstår 32,6 millioner kroner som lyses ut nå med søknadsfrist i september.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.