Flere konkurranseutsetter eldreomsorgen

Leverandørdatabasen. Siden forrige kommunevalg har kjøp av privat omsorg økt med nærmere 40 prosent. I fjor brukte kommunene over 9 milliarder på privat omsorg.

En stadig større del av offentlige velferdspenger går i dag til private, hovedsakelig store multinasjonale selskaper. Kostra-tallene viser at kommunene brukte 9,1 milliarder kroner totalt på kjøp av tjenester innen eldreomsorg og for funksjonshemmete i 2014, mot 6,7 milliarder i 2011.

Ifølge tall fra Leverandørdatabasen fakturerte private selskaper 75 av 375 kommuner i basen for 3 milliarder kroner innenfor sykehjem og hjemmehjelp i fjor (17 av disse kommunene konkurranseutsatte sykehjemstjenester). Det er en økning fra tidligere. I 2012 kjøpte 69 kommuner eldreomsorg fra private.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.