Lenvik klager på henleggelse av helsekjøpsak

Innkjøp. Lenvik kommune har påklaget henleggelsen av helsekjøpsaken.
Det var kontrollutvalget i Lenvik som anbefalte anmeldelse og leverte anmeldelsen på vegne av Lenvik kommune. Her fra et tidligere møte. Foto: Lisa Rypeng

Politiet i Troms henla anmeldelsen i slutten av juni, begrunnet i straffeprosesslovens § 224: “Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige.”

Kontrollutvalgets leder Roger Hanssen sier til Kommunal Rapport at Lenviks ordfører påklaget henleggelsen på vegne av kommunen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.