– Revisjonsrapporten påpeker alvorlige svikt

Innkjøp. Karasjok kommune får refs for ikke å ha gitt kommunerevisjonen nødvendig informasjon om anskaffelser.
Rådmann i Karasjok, Kurt Maurstad (t.h.), og Karasjok-ordfører Svein Atle Somby under møtet med kommunalministeren i fjor sommer. Den gangen ble det slått fast at kommunen har store adminitsrative utfordringer. Nå må kommunen tåle kritikk fra kommunerevisjonen. Foto: Magnus K. Bjørke

I en forvaltningsrevisjonsrapport om kommunale anskaffelser i Karasjok kommune, må kommunen tåle skarp kritikk fra Vest Finnmark kommunerevisjon IKS.

Kommunerevisjonen er særlig kritisk til at Karasjok kommune ikke har gitt revisjonen nødvendig og etterspurt informasjon for å kunne gjøre jobben sin. Revisjonen hadde blant annet fått i oppdrag å undersøke om anskaffelser mellom 100.000 og 500.000 kroner er basert på konkurranse. Tre ulike anskaffelser er undersøkt. Anskaffelsene gjelder medisinske forbruksvarer, matvarer og VVS-tjenester.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.