Vil kartlegge innovasjon i distriktene

Innovasjon. Mye tyder på at distriktskommunene sjeldnere melder seg på i statlige ordninger for innovasjon, sammenlignet med mer sentrale kommuner.
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) vil finne ut om det er slik at distriktskommuner sjeldnere deltar i innovasjonsordninger enn mer sentrale kommuner. Foto: Terje Lien

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sett nærmere på et utvalg statlige ordninger for innovasjon, fornying, utvikling og digitalisering i kommunesektoren.

Resultatene så langt tyder på at distriktskommunene sjeldnere deltar i ordningene enn sentrale kommuner. KMD viser til KS sitt innovasjonsbarometer. Ifølge Innovasjonsbarometeret har 3 av 4 kommunale virksomheter gjennomført og tatt i bruk innovasjoner, men det er mest innovasjon i mellomstore kommuner, og i kommuner med middels sentralitetsgrad.

– Det er viktig å finne ut om dette bildet stemmer, og hvilke tiltak vi trenger for å fremme innovasjon i distriktskommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Departementet lyser derfor ut et eksternt oppdrag om å kartlegge distriktskommunenes deltakelse i og utbytte av nasjonale ordninger for innovasjon. Utrederne kan også vurdere tiltak som bør settes i verk for å fremme innovasjon i distriktene.

Arbeidet sees i sammenheng med den kommende stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor, som er ventet våren 2020.

– Distriktskommunene står overfor store utfordringer i tiden som kommer. Befolkningen blir eldre, økonomien blir strammere og klimaet er i endring. Derfor er det viktig at de tar i bruk de mulighetene ny teknologi og digitalisering gir, slik at de kan gi innbyggerne best mulig tjenester også i framtida, sier Mæland.

Følg Kommunal Rapport på Facebook

 

 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!