Fikk nei til erstatning for mobbing

Politikk. Formannskapet i Bjerkreim sa nei til erstatning til fire mobbeofre, over to år etter at kravene ble fremmet. Foreldrene var ikke orientert og fikk heller ikke innsyn i saksframlegget.
Steinar Solberg, far til et av mobbeofrene i Bjerkreim, reagerer kraftig på hvordan kommunen har behandlet foreldrenes krav om erstatning. Foto: Privat

– Det ser ut til at de prøver å trøtte oss ut, sier Steinar Solberg, far til ei jente som ble mobbet i Bjerkreim-skolen.

Datteren måtte bytte skole. Hun er nå 17 år og elev i videregående. Hun behandles for posttraumatisk stressyndrom som følge av mobbingen, som startet allerede i barnehagen, men for alvor tiltok i 7. klasse.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.