Skjerper kravene til varslingsrutiner

Jus. Virksomheter med mer enn ti ansatte må ha varslingsrutiner, ifølge et lovforslag som arbeidsminister Anniken Hauglie nå har sendt Stortinget. Her stilles det også krav til innholdet i rutinene.
Arbeidsminister Anniken Hauglie legger fram endringer i arbeidsmiljøloven som skal beskytte arbeidstakere som sier fra om kritikkverdige forhold og tydeliggjøre at varsling er lovlig og ønskelig. Foto: Terje Lien

Lovproposisjonen, som ble sendt til Stortinget tidligere denne måneden, følger opp et forslag om endringer i arbeidsmiljøloven som var på høring høsten 2016.

Her foreslo Arbeids- og sosialdepartementet å lovfeste en plikt til å etablere varslingsrutiner. Et stort flertall av høringsinstansene støttet dette, men det var noe uenighet om hvorvidt grensen for kravet skulle settes ved ti ansatte.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.