Får ikke bygge i rasområde

Jus. En hytteeier vil bygge opp igjen hytta etter at kvikkleireskredet rammet hytta med full tyngde, men både kommunen og to rettsinstanser sier nei.
En hytteeier vant ikke fram i en sak mot Namsos kommune hvor hytteeieren ville ha omgjort et reguleringsvedtak. Illustrasjonsfoto: Berit Roald/NTB scanpix

Det var tilbake i mars 2009 at Kattmarka nord for Namsos sentrum ble rammet av et stort kvikkleireskred. Fire boliger og seks fritidseiendommer ble ødelagt, men til alt hell omkom ingen mennesker i det dramatiske skredet.

Da raset gikk, var Kattmarka avsatt til boliger, hytter og friområder. Noen måneder etter la Namsos kommune ned bygge- og deleforbud for området. En ny reguleringsplan ble utarbeidet og fra juni 2013 har området vært avsatt til landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsformål (LNFR). Norges Geologiske Institutt (NGI) utarbeidet en rapport om skredgropa. Der het det blant annet at omrørt kvikkleire har dårlige byggmessige egenskaper og at hvis det ikke ble satt inn spesielle tiltak ville området ikke kunne brukes på flere år. Det ble også etablert en hensynssone for ras- og skredfare i reguleringsplanen. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!