Anker dom om ulovlig anskaffelse

Innkjøp. Formannskapet i Herøy har enstemmig vedtatt å anke dommen for ulovlig direkteanskaffelse fra Alstahaug tingrett.
I saksframlegget til formannskapet i Herøy heter det at en anke vil bety at man blir ferdig med byggeprosjektet før rettskraftig dom foreligger. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I tingrettsdommen ble kommunen dømt til å betale nesten 5,9 millioner kroner i overtredelsesgebyr for brudd på loven om offentlige anskaffelser. Bakgrunnen var en anbudskonkurranse om bygging av helsehus og omsorgsboliger.

Ifølge saksframlegget til formannskapet har kommunen fått entydige anbefalinger om å anke fra to ulike advokatfirma. Nordlandskommunen Herøy ba nemlig om en juridisk vurdering av tingrettsdommen, og både Arntzen de Besche og Angell advokatfirma ble satt på saken.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.