Får fortsette sykehjemsanbud

Jus. Byfogden i Oslo stoppet i januar en anbudskonkurranse om 400 sykehjemsplasser gjennom en midlertidig forføyning. Lagmannsretten er ikke enig med byfogden, og konkurransen får nå fortsette.
PRK Helse fikk ikke gjennomslag for kravet om midlertidig stans av anbudskonkurransen om nye sykehjemsplasser i Oslo. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Striden gjelder et anbud som omfatter avtaler for tre til fem sykehjem med en samlet verdi beregnet til mer enn 6 milliarder kroner. Avtalene skal gjelde inntil 400 nye sykehjemsplasser hvor det inngår 30 års leieavtaler for sykehjemsbyggene, driften av disse byggene og åtte års avtaler om selve sykehjemsdriften.

Kravet om midlertidig forføyning for å stoppe anbudskonkurransen kom fra selskapet PRK Helse AS som ikke fikk delta i anbudskonkurransen fordi kommunen mente selskapet ikke var en «ideell aktør» og heller ikke hadde «god gjennomføringsevne».

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.