Kritisk til elektronisk kalender-nekt

Jus. Granvin herad mener regjeringens forslag om å fjerne innsynsretten i elektroniske kalendre til offentlig ansatte, bidrar til å uthule formålet med offentlighetsloven. 
Granvin herad er én av kun fire kommuner som har svart på regjeringens høringsforslag om å fjerne innsynsretten i elektroniske kalendere til offentlige ansatte. Rådmann Trude H. Letnes mener det er viktig å være opptatt av åpenhet i offentlig forvaltning. Foto: Sigrid Seim

I juli sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut et høringsbrev med forslag til endringer i offentlighetsloven, sivilombudsmannsloven og arkivforskriften. Blant annet foreslås det å fjerne innsynsretten i elektroniske kalendre til offentlig ansatte. Fristen for å svare var 3. september. Både kommuner og fylkeskommuner var blant høringsinstansene.

Nå foreligger høringssvarene. Kun fire kommuner og to fylkeskommuner har svart. Mens Buskerud og Rogaland fylkeskommuner og Askim, Tysnes og Lund kommuner støtter forslaget om å fjerne innsynsretten i elektroniske kalendere, er Granvin herad kritisk.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!