Felt i Kofa etter datotabbe

Jus. Nordreisa kommune ble felt i Kofa som følge av at korrekturlesingen av konkurransegrunnlaget var for dårlig.
Kofa mener Nordreisa kommune brøt kravet om forutberegnelighet da det ble oppgitt ulike tilbudsfrister i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget i en konkurranse om leie av brøytebil. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Nordreisa kommune trengte brøytebil og utlyste i juni 2017 konkurranse for leie eller leasing av en lastebil egnet til formålet. Verdien på kontrakten ble beregnet til nesten 1,8 millioner kroner.

Innen tilbudsfristen fikk kommunen inn ett tilbud og kontrakt ble inngått. Men en annen leverandør av lastebiler reagerte og klagde konkurransen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Denne leverandøren mente kommunen hadde brutt regelverket ved at datoen for å levere tilbud var endret slik at de ikke fikk anledning til å delta i konkurransen. Klageren oppgir at de ikke hadde fått noen beskjed om denne endringen, på tross av at de hadde meldt interesse for å delta i konkurransen. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!