Mener forslag til vergemålslov ikke går langt nok

Jus. Fylkesmennene varsler at endringene i vergemålsloven går for langt, vil belaste kommunene og truer rettssikkerheten. Uloba mener at rettssikkerheten er truet fordi lovendringene ikke går langt nok. 
I stedet for vergemål bør det opprettes et mikrostyre, som kan tilby beslutningsstøtte for personer som trenger det, mener kommunikasjonsrådgiver Hans Hjellemo i Ulobo. Foto: Jan Petter Lynau, VG /NTB scanpix.

– Lovendringen rokker ikke med det faktum at vergemålsloven fortsatt bryter med FN-konvensjonen om selvbestemmelse, sier senior kommunikasjonsrådgiver Hans Hjellemo i Uloba til Kommunal Rapport. 

Uloba er et samvirke for og av funksjonshemmede som har borgerstyrt personlig assistanse, og de har levert et høringsinnspill til regjeringens forslag om å endre vergemålsloven. Lovendringsforslaget legger blant annet mer vekt på at det ikke skal etableres et vergemål, hvis personen det dreier seg om motsetter seg dette. Siden høsten 2017 har denne lovforståelsen blitt praktisert, men Uloba mener at den fortsatt bryter FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.