Tingretten: Kommunen gjorde flere og klare feil ved nedbemanningen

Jus. Oppsigelsen av to personer ved eiendomsforvaltningen i Time kommune var ikke forsvarlig eller tilstrekkelig saklig begrunnet, mener tingretten.
Advokat Børge Benum i Fagforbundet førte saken for de to oppsagte som vant fram med kravet om at oppsigelsene var ugyldige. Foto: Terje Lien

Tingretten har dermed kjent oppsigelsene av de to for ugyldige og de to får 50.000 kroner hver i oppreisningserstatning.

Oppsigelsene hadde sin bakgrunn i rasjonaliseringstiltak som kommunen ønsket å gjennomføre. Det var i forbindelse med økonomiplanen for Time kommune for 2017–2020 at kommunestyret vedtok å opprette et omstillings- og effektivitetsprosjekt kalt «Omstilling 2017». Målet var en innsparing på 10 millioner kroner i 2018 og 25 millioner kroner i 2019, sammenlignet med budsjettet for 2017.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.