Ber om at fjelloven skal gjelde i Nordland og Troms

Jus. Flere kommuner i Nordland og Troms ønsker større lokal innflytelse over statens grunn.
Fjelloven gjelder ikke nord for Trøndelag, det vil flere høringsinstanser ha en endring på. Dette bildet er hentet fra Store Rekvatnsom er statsgrunn i Hamarøy Foto: Statskog Fjelltjenesten/Tore Veisetaune

I høringsrunden om innføring av ny fjellov er det flere kommuner som gir uttrykk for at statsgrunn også i Nordland og Troms bør omfattes av virkeområdet til en ny fjellov, men det legger lovforslaget ikke opp til. 

I dag er det slik at fjellovens virkeområde er statsallmenninger i Sør- og Midt-Norge. Staten eier også grunn i Nordland og Troms men denne er ikke underlagt fjelloven. Statskog SF som forvalter eierskapet på vegne at staten, oppgir at det 27 millioner dekar med statsgrunn i Nordland og Troms, mens det er 26 millioner dekar med statsgrunn i statsallmenning i Sør- og Midt-Norge.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.