Herøy dømt til å betale 6,9 millioner i gebyr

Jus. Hålogaland lagmannsrett mener mener at det er sannsynlig at hele anbudet var rigget.
Lagmannsretten mener det er skjerpende at retten har funnet at det foreligger flere alvorlige brudd på grunnleggende hensyn i anskaffelsesregelverket. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Dermed følger lagmannsretten langt på vei tingrettens begrunnelse i denne saken. I tingretten ble Herøy i Nordland dømt til å betale et overtredelsesgebyr på 5,9 millioner kroner, men formannskapet i kommunen vedtok å anke dommen. Nå foreligger resultatet, og det er ikke i kommunens favør.

Saken som tingretten og lagmannsretten nå har behandlet gjelder spørsmål om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser etter en anbudskonkurranse i 2016. Anbudet gjaldt bygging av nytt helsehus og omsorgsboliger til en anslått verdi til mellom 41 og 43 millioner kroner. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.