Miljødirektoratet advarer mot uheldig rolleblanding

Jus. Et forslag om hvordan fjelloppsynet skal drive oppsyn fører til en uheldig rolleblanding som gjør at det kan stilles spørsmål ved oppsynets habilitet, mener Miljødirektoratet. Også Økokrim setter foten ned.
Miljødirektoratet, her ved miljødirektør Ellen Hambro, mener fjellstyrenes lovpålagte oppgaver og mulighet til å drive næringsvirksomhet vil være uforenlig med at de også utfører offentligrettslig oppsyn med egen virksomhet. Arkivfoto: Terje Lien

Det er i framlegget til ny fjellov at oppgavene til fjelloppsynet utredes. I lovutvalget foreslår et flertall noe de karakteriserer som å «videreføre dagens ordning med enkelte administrative forbedringer». Det er en beskrivelse som får Miljødirektoratet til å reagere, de kaller det en «uheldig og ufullstendig beskrivelse».

Det saken står om, er i hvilken grad fjelloppsynet skal drive med såkalt offentligrettslig oppsyn. Dette er oppsyn som skal kontrollere at reglene og påbudene i miljølovgivningen blir fulgt. Dette i motsetning til privatrettslig oppsyn hvor en grunneier fører tilsyn med eiendommen sin.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!