Sivilombudsmannen: Feil å avvise klage på eiendomsskatt

Jus. Sivilombudsmannen ber om at Grimstad kommune snarest realitetsbehandler en klage på eiendomsskatt hvor de bare gjenbrukte et tidligere svar. 
Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger er uenig i Grimstad kommunes konklusjon i en klagesak om eiendomsskatt. Foto: Mona Ødegård

Grimstad kommune droppet å behandle en klage på taksering i en eindomsskattesak fordi kommunen mente at klagen var framsatt på samme grunnlag som en tidligere klage på samme takst.

Nå har Sivilombudsmannen konkludert med at det var feil av kommunen å avvise klagen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.