Slakter forslag til ny fjellov

Jus. Målet med en ny fjellov skulle være forenkling, men Statskog mener forslaget som nå foreligger, i svært liten grad representerer forenkling, modernisering eller avbyråkratisering.
Statskog mener forslaget til ny fjellov vil bygge opp under en flytting av verdier, oppgaver og rettigheter fra felles eie gjennom Statskog til enkelte lokale gårdsbruk og nye fjellstyrer i noen utvalgte deler av landet. Dette bildet er fra Hesjedal statsallmenning i Holtålen kommune. Foto: Geir Wagnild / Statskog SF

Fjelloven gjelder i statsallmenninger sør for Nordland, og det er Statskog SF som er grunneier i statsallmenningene. Men grunneiers råderett over mange av disse områdene er noe begrenset som følge av den såkalte allmenningsretten. Allmenningsretten gir lokale bønder rett til å utnytte ulike ressurser i statsallmenningene, som beite og hogst, basert på en flere hundre år gammel tradisjon. En ny fjellov skulle rydde opp og forenkle lovverket knyttet til disse rettighetene, og høringsrunden for forslaget til ny lov er nettopp avsluttet.

Statskog er som grunneier naturlig nok en viktig høringsinstans. I deres høringsuttalelse får flere av forslagene som lovutvalget har lagt fram, hard medfart.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.