Her er kommunene med mest kriminalitet

Jus. Antallet anmeldelser har vært rekordlavt de to siste årene. Her får du oversikten over politianmeldelser kommune for kommune. 
Kontrollstasjonen på Håbakken i Lærdal er forklaringen på hvorfor Lærdal kommune topper statistikken over anmeldte lovbrudd. Foto: Heidi Ravnestad / Statens vegvesen

Det ble registrert 317.900 lovbrudd i 2018 kan Statistisk sentralbyrå (SSB) fortelle. Byrået opplyser også at antallet anmeldte lovbrudd flatet ut i 2017 etter mange år med nedgang.

Ser vi på antallet anmeldte lovbrudd per 1.000 innbygger og fordelt ut fra gjerningssted, finner vi at Lærdal kommune topper statistikken. I snitt har vi for landet 60 anmeldte lovbrudd per 1.000 innbygger, men i Lærdal er dette tallet 244. Særlig er det trafikkovertredelser som trekker opp. Det er registrert 220 trafikkovertredelser per 1.000 innbygger mot 8,6 for landet under ett.

 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.