Bernt svarer: Når kommunestyret er konstituert, har det overtatt styringen

Bernt svarer. Hva slags saker kan det nyvalgte kommunestyret i en sammenslåingskommune fatte vedtak om i perioden fra konstituering og fram til sammenslåingstidspunktet?
Som regel vil man vel ikke ha på plass et fullverdig saksbehandlingsapparat i en sammenslåingskommune før årsskiftet nærmer seg. Men noen rettslig begrensning i det nye kommunestyrets vedtaksmyndighet er dette ikke, forklarer Jan Fridthjof Bernt. Foto Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: I lovkommentarene (Gyldendal Rettsdata) til inndelingslova har du i note 213 skrevet følgende: «kommunestyret eller fylkestinget trer i funksjon fra konstitueringen (kommunelovens. § 17 nr. 3 første punktum), men kan bare treffe materielle vedtak med virkning fra sammenslåingen er gjennomført …»

Mitt spørsmål er om du med dette har ment at kommunestyret før sammenslåingstidspunktet kan treffe materielle vedtak, men hvor man sier at virkningstidspunktet for vedtaket blir etter sammenslåing, eller om det først er etter sammenslåingstidspunktet det kan treffes materielle vedtak som da har virkning.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!