Lagmannsretten refser Oslo for behandling av deltidsansatt

Jus. Kommunens måte å oppføre seg på harmonerer dårlig med den politiske målsettingen om å få flere til å jobbe heltid, mener lagmannsretten. Nå er den deltidsansatte barnehagearbeideren tilkjent 600.000 kroner i erstatning.
Advokat Børge Benum i Forbundsadvokatene førte saken for den deltidsansatte barnehagearbeideren, som ifølge lagmannsretten har krav på 80 prosents stilling i Oslo kommune. Arkivfoto: Terje Lien.

I en nylig avsagt dom i Borgarting lagmannsrett virker retten å ha lite til overs for hvordan Oslo kommune har behandlet en deltidsansatt kvinnelig barnehagearbeider. Kvinnen synes ikke å ha fått det vern hun burde ha hatt i henhold til arbeidsmiljøloven gjennom den måten hun har blitt tildelt ekstraoppdrag, fremgår det av dommen.

Kvinnen har siden 2014 hatt en 30 prosent fast stilling som barnehagemedarbeider. I tillegg til dette har hun vært ansatt i et bemanningsbyrå og vært innleid av kommunen for å jobbe som barnehagemedarbeider utover den deltidsstillingen som hun allerede hadde. I mars 2016 krevde kvinnen å få utvidet stillingsprosenten sin slik at stillingsprosenten tilsvarte det faktiske arbeidet hun hadde gjort for kommunen og bemanningsbyrået til sammen. Hun hadde ikke jobbet ekstra av betydning for kommunen, merarbeidet besto i de oppdragene hun hadde gjort som innleid arbeidstaker via bemanningsbyrået.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!