Tingretten sterkt kritisk til kommunens saksbehandling

Jus. Senja tingrett gir Målselv kommune det glatte lag i oppsigelsessak. «Uforsvarlig og mangelfull saksbehandling», heter det i dommen hvor en oppsigelse blir kjent ugyldig.
Målselv kommune er dømt til å betale 50.000 kroner i erstatning til en ansatt etter en oppsigelse som tingretten nå har kjent ugyldig. Det er uklart om kommunen ønsker å anke dommen. Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto/NTB Scanpix

Målselv kommune har gjennom flere år jobbet med omstrukturering og omstilling av kommunens drift. Også i 2018 skulle det spares, og i budsjettet lå det inne kutt av to stillinger, men uten noen ytterligere spesifisering fra politikerne på hvor eller hvordan kuttet skulle tas. Fra januar i fjor slo kommunen sammen flere enheter til en felles teknisk etat. Det førte igjen til at det etter enhetslederens oppfatning ble «litt for mange til å administrere litt for få».

En driftsleder ble så innkalt til møte for diskutere organiseringen og ifølge dommen fra Senja tingrett fremgår det at driftslederen var ønsket inn i en stilling for å drifte et nytt sykehjem. Denne driftslederen hadde tidligere fått noen utvidede arbeidsoppgaver som også gjorde at han hadde høyere lønn enn det han ellers ville ha hatt. Noe senere i et nytt møte vises det til at stillingen som driftslederen er i skal bort, men at driftslederen kunne akseptere en annen lavere stilling, men hvor tillitsvalgt påpekte at dette ikke måtte medføre at driftslederen måtte gå ned i lønn. Den tillitsvalgte viser til at det i hovedtariffavtalen er tatt inn en bestemmelse om at ved omplassering til lavere lønnet stilling begrunnet i omorganisering eller rasjonalisering så skal arbeidstakeren beholde sin nåværende lønnsplassering.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!