Kommunen klagde for sent og tapte krav

Jus. En strid mellom Ringsaker kommune og en entreprenør om sluttfaktura endte i rettssalen. 
Eidsivating lagmannsrett gir Dokka Entreprenør medhold i at Ringsaker kommune ikke fremmet innsigelser eller motkrav innen tomånedersfristen. Foto: Cato Edvardsen, Wikimedia Commons

Det var ifølge en nylig avsagt dom i Eidsivating lagmannsrett mot slutten av 2014 at Ringsaker kommune og Dokka Entreprenør AS inngikk kontrakt om å bygge en 7 kilometer lang vann- og avløpsledning. I juni i 2016 var arbeidet ferdig, og kommunen fikk tilsendt en sluttnota på drøyt 460.000 kroner som entreprenøren mente var det som gjensto etter at kommunen under arbeidets gang hadde betalt avdragsnotaer. Kommunen henvendte seg flere ganger til entreprenøren etter dette hvor man blant annet etterlyste mer dokumentasjon.

16. september sendte kommunen en e-post til entreprenøren med et titall punkter hvor kommunen var uenig i mengdene det var krevd betaling for, eller der kommunen ba om dokumentasjon eller redegjørelse. Entreprenøren svarte at kommunen hadde fremmet innsigelsene for sent, og at entreprenøren imøteså betaling i henhold til sluttfakturaen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.