Gransker kommuners bygge-ja i strandsonen

Jus. 57 prosent av alle fjorårets søknader om nybygg i strandsonen fikk ja på dispensasjon. Nå vil Sivilombudsmannen ta fram lupe.
Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger har plukket ut Mandal og Kragerø for å undersøke om kommunene følger regelverket for dispensasjoner i strandsonen. Foto: Vegard Venli

Sivilombudsmannen har nå bedt Mandal og Kragerø kommuner om å sende over samtlige vedtak om dispensasjoner i strandsonen for de siste fire årene. Hensikten er å se hvordan kommunene håndterer søknader om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet.

– Vi vil ikke konkludere på forhånd, uten å ha undersøkt. Vi ser at det gis forholdsvis mange dispensasjoner. Klagesakene vi har behandlet, tyder på at flere kommuner har tolket og håndhevet dispensasjonshjemmelen i plan- og bygningsloven for liberalt, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!