Administrasjon

Astrid Søgnen går av

Administrasjon. Utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo har inngått avtale med kommunen om å gå av. Hun forlater jobben som utdanningsdirektør 1. desember.
14.11 2018 10:10

Undersøkelse: Bedre beredskap i kommunene

Styring. Men på ett område mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) at kommunene fortsatt har en jobb å gjøre. 
6.11 2018 08:45

Byrådet gransker arbeidsmiljøet i plan og bygg

Administrasjon. En tillitsvalgt i plan- og bygningsetaten i Oslo beskriver arbeidsmiljøet som preget av fryktkultur. Nå setter byrådet eksterne granskere på saken.
22.10 2018 13:29

Oppvask i Omsorgsbygg Oslo

Administrasjon. Etter brudd på habilitetsregler skal direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg Oslo KF diskutere sin rolle med styret. Styreleder Øivind Christoffersen går av.
18.10 2018 12:42

Skjulte kritikk fra postlista

Åpenhet. Tingvoll kommune har ved flere anledninger unnlatt å legge ut «ubehagelige» dokumenter på postlistene, viser en forvaltningsrevisjon.
16.10 2018 14:09

Skjåk-ordfører: – Jeg har aldri opplevd noe lignende

Administrasjon. Mange mennesker er isolert i flommen som herjer i Sør-Norge. NVE varsler at flomsituasjonen kan bli verre før den blir bedre.
15.10 2018 08:48

Slår tilbake mot varslet søksmål

Innkjøp. Omsorgsfirmaet Bo og Bistand har varslet søksmål mot Lenvik kommune etter helsekjøpsaken. Kommunen slår hardt tilbake.
10.10 2018 12:06

Nesten 200 kommuner mangler personvern­­ombud

Administrasjon. Datatilsynet varsler tilsyn i løpet av høsten.
28.9 2018 15:53

To av tre tolke­oppdrag går til ukvalifiserte

Administrasjon. Kvalifisert tolk brukes i bare en tredel av oppdragene i offentlig sektor. Direktør Libe Rieber-Mohn i IMDi er bekymret.
28.9 2018 14:11

Tar opp råd­mannens stilling på nytt

Administrasjon. Kommunestyret i Kvænangen vedtok onsdag enstemmig, for annen gang, å avslutte rådmannens arbeidsforhold. I forrige runde snudde politikerne da saken kom til politisk behandling.
27.9 2018 15:02

Sider