Administrasjon

Varslet om vold og psykisk mis­handling, møter nå kommunen i retten

Administrasjon. På vegne av fem ansatte varslet en tillitsvalgt i Andøy om at de ble utsatt for vold og psykisk mishandling på jobben. Varsleren mener å ha blitt utsatt for manglende varslervern og gjengjeldelse.
2.12 2019 13:16

Sykehjem har hatt lov­stridig praksis, er pilot­kommune for trygg­het

Helse. Et tilsyn avdekket at Eidskog Helsetun rutinemessig ikke gjør forsøk på å gjenopplive pasienter. Kommunen er én av Helsedirektoratets pilotkommuner for trygge sykehjemstjenester.
29.11 2019 12:56

Hun blir ny direktør for Distriktssenteret

Administrasjon. – En kompetent direktør, sier kommunalminister Monica Mæland om rekrutteringen av Marit Lofsnes Mellingen til lederjobben ved Distriktssenteret. 
28.11 2019 08:11

Løp og søk – nå deler denne karen ut penger til digital hjelp

Administrasjon. 5 millioner digitaliseringskroner i engangsstøtte fordeles på 36 kommuner som ønsker å etablere veiledningstilbud innen digital kompetanse. 
27.11 2019 15:30

Lærer fri­funnet for fysisk krenkelse av elev

Administrasjon. Ketil Stokkan ble i Nord-Troms tingrett frifunnet for påstanden om fysisk krenkelse av en elev. Nå er det klart at dommen ikke blir anket.  
27.11 2019 08:18

Vil ha slutt på plikten til å føre journal

Administrasjon. Arkivverket mener dagens regler for journalføring av dokumenter fungerer så dårlig at de foreslår å skrote hele ordningen.
29.11 2019 08:19

Sivil­ombuds­mannen vil an­befale lærer å saksøke kommunen

Jus. Hvis kommunen ikke trekker advarsel mot lærer etter Facebook-kommentar, vil staten dekke lærerens advokatregning dersom hun går til sak.
26.11 2019 12:49

Undersøkelse: Kommunene har liten over­sikt over partner­vold

Administrasjon. 150 kvinner og 18 menn har blitt drept av partneren siden 2000, men bare tre av ti norske kommuner har oversikt over hvor mange som er utsatt for partnervold.
26.11 2019 10:52

Folke­tallet øker mindre enn før

Administrasjon. Folketallet i Norge vokser fortsatt, men saktere enn før. Her kan du finne folketallet for din kommune.
26.11 2019 08:01

Fjaler får pepper for krav i anbuds­konkurranse

Innkjøp. Å stille krav om tiltaksklasse er ulovlig, konkluderer Klagenemnda for offentlige anskaffelser.
26.11 2019 10:46

Sider