Administrasjon

Seks av ti nord­menn har lavere tillit til det offent­lige etter Nav-skandalen

Administrasjon. 61 prosent av de spurte i en undersøkelse har lavere tillit til det offentlige etter Nav-skandalen. – Det er viktig at folk har tillit til at Nav, sier Nav.
25.11 2019 08:15

Kommune­over­legen frykter konse­kvensene av kutt i Tromsø

Administrasjon. Tromsø kommune har igangsatt kraftige innsparinger, og det har ført til bekymringsmeldinger fra kommuneoverlegen.
25.11 2019 08:05

Professor betegner KS-advokatens vurdering som «hinsides faglig fornuft»

Administrasjon. KS-advokat Geir S. Winters har gitt Eidskog kommune juridiske råd i varslersaken, og kommunen har vedtatt å følge rådene. To jussprofessorer mener advokaten er på villspor.
25.11 2019 08:41

Forliket strandet, mot retts­sak i varsler­saken

Administrasjon. Rettsmeklingen mellom Eidskog kommune og varsleren Bente førte ikke til et forlik. Nå må ordfører Kamilla Thue (Ap) møte i retten.
22.11 2019 08:22

Vestland plan­legger anbud på pensjon

Administrasjon. Nye Øygarden har gjort det. Vestland fylkeskommune følger opp og legger pensjonsløsningen for de ansatte ut på anbud. Men ikke før om ett år.
22.11 2019 13:30

Én av seks i Bergen kommune lot seg lure av falsk e-post

Administrasjon. Resultatet ble nedslående da Bergen kommune skulle teste datasikkerheten blant de ansatte. Én av seks lot seg lure.
21.11 2019 08:17

Ble refset i tilsyn, leide advokat for å kritisere Fylkes­mannens forvaltnings­skikk

Administrasjon. Eidskog kommune reagerer kraftig på at Fylkesmannen mener at de har «tuklet» med dokumentene i et tilsyn. Kommunen har leid inn advokat for å klage på «mistenkeliggjøringen».
21.11 2019 08:06

To siktet for grovt under­slag: Advokat mener det minner om en ukultur

Administrasjon. To ansatte i Tromsø kommune er siktet for grovt underslag. De skal ha solgt kommunale eiendeler for egen vinning.
19.11 2019 14:04

Finansbyråden i Oslo be­nekter at halv­parten av de ansatte i kommunen ikke har fast jobb

Administrasjon. Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) avviser at nesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune bare er midlertidig ansatt. Tallet er rundt én av tre, ifølge ham.
19.11 2019 08:37

Varslet om uhold­bart arbeids­miljø for varsleren, hørte aldri noe mer

Administrasjon. En ansatt i Eidskog kommune skal for to år siden ha informert rådmannen om at varsleren Bente har et uholdbart arbeidsmiljø. «En uformell prat», mener rådmannen. Et varsel, mener professor.
18.11 2019 14:26

Sider