Administrasjon

HMS-råd­giveren har sagt opp - etter opp­fordring fra sin sjef

Administrasjon. HMS-rapporten som kritiserte Eidskog kommune ble annullert av daglig leder i Salutis HMS. Rådgiveren som skrev rapporten har nå sagt opp sin stilling.
17.10 2019 09:59

Salutis trekker sin HMS-rapport med umiddelbar virkning

Administrasjon. En HMS-rapport rettet kraftig kritikk mot kommunens behandling av varsleren. Fire måneder etter at rapporten ble ferdigstilt annulleres den av daglig leder i HMS-bedriften. Varslerens advokat ser konturene av et spill.
15.10 2019 07:40

Bernt: Ulovlig å nekte folkevalgte kontakt med ansatte

Styring. Ingen kan forby folkevalgte eller borgere å kontakte ansatte i kommuneadministrasjonen. Det sier professor emeritus Jan Fridthjof Bernt.
15.10 2019 09:41

Råder folke­valgte og administrasjon til å bli enige om kontakt-regler

Politikk. Hvis folkevalgte kontakter ansatte direkte for å få svar på konkrete spørsmål, kan den ansatte få skylden hvis noe går galt. Det sier prosessveileder Jan Inge Tungesvik i KS.
14.10 2019 10:11

Fortviler i Austevoll, deler av kirkens tak er borte

Administrasjon. Austevoll kommune er i ferd med å rehabilitere Storekalsøy kirke, men nylig ble deler av taket til kirken i havgapet stjålet.
11.10 2019 14:40

Rapport: Varsleren i Eidskog kan være i livsfare

Administrasjon. I en HMS-rapport blir kommunes behandling av varsleren i Eidskog kritisert, og varslerens situasjon betegnes som så alvorlig at det kan stå om liv. Rådmannen mener rapporten er helt ukjent for kommunen.
9.10 2019 07:46

Tingretten åpner opp for straffeprosess mot Drangedal kommune

Administrasjon. På grunn av sakens art og alvor har Nedre Telemark tingrett oppnevnt bistandsadvokat for tre av de fornærmede i mobbesakene i Drangedal. Nå vurderer de fornærmede å politianmelde kommunen.
7.10 2019 10:36

Leder i kommunen har politianmeldt to politikere for personforfølgelse

Politikk. Samarbeidet mellom administrasjonen og den nye posisjonen er satt på prøve i Nordkapp. En leder i kommunen har politianmeldt to politikere, en politiker varsler motanmeldelse. Lederen mener anmeldelsen er et privat anliggende.
3.10 2019 07:48

Konkurranse­tilsynet: Gyllen sjanse til å sette pensjons­ordningene ut på an­bud

Økonomi. Finansdepartementet vil endre flytteverdien for kollektive livsforsikringsavtaler. Godt nytt for kommunene, mener Konkurransetilsynet.   
3.10 2019 12:15

Får Kofa-smekk fordi de ikke droppet leverandør

Innkjøp. Verdien av tilbyderens tidligere oppdrag var 27 ganger mindre enn tilbudet. Likevel mente Fredrikstad at disse var sammenlignbare.
30.9 2019 07:58

Sider