Administrasjon

Nesten halvparten vil bli direktør

Administrasjon. – Det er en likestillingstabbe av Stortinget ikke å gjøre kommunedirektørtittelen til en obligatorisk tittel, mener tidligere rådmann, nå kommunedirektør Trude Andresen i Øvre Eiker.
2.8 2019 14:23

Får Kofa-ros for å snu i tide

Innkjøp. Etter at anbudsvinneren var utropt, snudde Sogn og Fjordane fylkeskommune. Nå får fylkeskommunen tommel opp fra Kofa-sekretariatet.
30.7 2019 10:55

Nær halv­parten har ikke satt seg klimamål

Energi og miljø. Potensialet for økt klimainnsats i kommunene er stort, viser Kommunal Rapports rådmannsundersøkelse.
26.7 2019 08:23

Ordfører er for­bannet over luft­ambulansens beredskap

Helse. Beredskapen for luftambulansetjenesten skaper uro i mange kommuner i Finnmark. Ordfører Johan Vasara (Ap) i Kautokeino mener at innbyggernes liv blir satt på spill.
24.7 2019 14:59

Flerbrukshall med svømme­basseng brant ned til grunnen

Administrasjon. Vindafjordhallen i Rogaland har brent ned til grunnen. Kun noen murvegger og et stupebrett gjenstår av den kommunale flerbrukshallen.
22.7 2019 09:36

Rådmann sa opp fordi politikerne gjør vedtak uten utredning

Administrasjon. Flere ganger har rådmann Lage Trangsrud i Engerdal reagert på at politikerne fatter vedtak uten at sakene er utredet. Nå har han fått nok.
4.7 2019 14:29

Slik gikk det med dobbelt­vinnerne

Kommunebarometeret. I likhet med Oppdal har også Sandefjord, Lom og Høylandet vunnet Kommunebarometeret to ganger. Av de tidligere dobbelt-vinnerne er det bare Lom som holder noenlunde stand.  
3.7 2019 07:58

Lunner gir opp­reis­ning til voldsutsatt kvinne

Helse. Lunner kommune ble i vår bøtelagt for at ansatte utsatte en funksjonshemmet kvinne for vold. Nå får kvinnen oppreisning for tort og svie.
28.6 2019 11:00

Halvparten av eng­elsk­lærerne mangler kompetanse

Skole. Langt færre engelsklærere i grunnskolen oppfyller kompetansekravene enn de som underviser i norsk og matematikk. Det er blant funnene i en ny rapport.
27.6 2019 15:24

72-åring fra Askøy døde trolig som følge av bak­terier i drikke­vannet

Helse. En foreløpig obduksjonsrapport viser at en 72 år gammel kvinne fra Askøy døde av blodforgiftning som trolig fulgte av campylobacterbakterier som er funnet i drikkevannet. 
27.6 2019 15:07

Sider