Åpenhet

Vil overvåke eldre på pleiehjem

Åpenhet. Eldre på omsorgssentre i Årdal og Hjelmeland skal bli overvåket elektronisk. Sosialministeren er skeptisk til prøveprosjektet.
12.2 1999 13:40

Dette er Nacka

Åpenhet. Stockholms nabokommune.
12.2 1999 12:50

FrPs drømmekommune?

Åpenhet. – Å sette innbyggerne i sentrum og gi dem økt valgfrihet er et mål FrP alltid har jobbet mot. Derfor er det spennende å se at det fungerer i praksis i Nacka, sier Øistein Lid (FrP).
12.2 1999 12:46

- Klasseskillene øker i Nacka

Åpenhet. – Nacka er utstillingsvindu for Moderaternas politikk. Målet er å gjøre politikerne overflødige og la markedskreftene styre i kommunene, sier sosialdemokraten Børje Granlund.
12.2 1999 12:44

De plagsomme innbyggerne

Åpenhet. KOMMENTAR
10.2 1999 13:54

Hemmeligholder pensjonskritikk

Åpenhet. Kredittilsynet drøyer med å gi klarsignal for private selskapers pensjonstilbud. Men kommunene får ikke innsyn i tilsynets kritikk av tilbudene.
29.1 1999 22:39

Full informasjon om tjenestetilbudet i Sandnes

Åpenhet. Hva er hjemmehjelp i Sandnes? Det er ingen hemmelighet lenger, etter at kommunen laget nye brosjyrer og kalte det serviceinformasjon.
29.1 1999 22:32

Sider