Åpenhet

Lenvik-rådmann går av

Leverandørdatabasen. Nok en sak om habilitet skaper strid i Lenvik. Samtidig går en av årets mest omfattende granskinger mot slutten, der rådmannens habilitet også står sentralt. Rådmannen takker for seg – før åremålet går ut.
7.11 2017 09:51

La plan for å stoppe pressen

Ledelse. I et lukket møte la kontrollutvalgene, ordførere, varaordførere og revisjonen i Valdres en felles strategi for å stoppe negativ medieomtale. 
3.11 2017 10:54

Lukket siste del av budsjett­møte

Åpenhet. Nesten hele budsjettmøtet i Sør-Aurdal gikk for åpne dører. Ordføreren er overbevist om at han hadde rett til å lukke siste delen.
27.10 2017 17:04

Vil lukke budsjettmøte

Jus. Ordfører Kåre Helland (Sp) i Sør-Aurdal ønsker å lukke dørene når et utvidet formannskap i dag skal drøfte budsjettet for 2018. Det kan han ikke, ifølge eksperter på kommunalrett.
26.10 2017 11:22

Hemmelig­holder kritikk av kommune­ledelsen

Barnevern. Sogndal kommune får kritikk for håndteringen av langvarig arbeidskonflikt i barnevernet, men granskingsrapporten er i sin helhet unntatt fra offentligheten. Ordfører kan ikke oppgi lovhjemmel for hemmeligholdet.
25.10 2017 08:47

Bernt svarer: Ikke automatisk inhabil når ektefelle er involvert

Bernt svarer. Om en ektefelle til en politiker nyter godt av en omorganisering, gjør det ikke politikeren umiddelbart inhabil, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. 
2.10 2017 08:59

Sa ja til landets første lobby­register

Politikk. Som første kommune i landet vedtok Trondheim torsdag å innføre et lobbyregister.
29.9 2017 11:07

Gir råd om varsling og ytrings­frihet

Åpenhet. – Å skape tillit i en god forvaltning, er lett å si, men vanskelig å gjennomføre, sier leder Tora Aasland i Kommunesektorens etikkutvalg.
14.9 2017 11:28

Departementene over­svømmes av innsyns­krav

Åpenhet. Flere departementer har de siste ukene opplevd stor økning i innsynskrav fra anonyme personer. Ett departement mottok 1.000 innsynsbegjæringer sist helg.
7.9 2017 09:29

Utvider granskingen i Tjøme

Plan og stedsutvikling. Granskingen av byggesaksavdelingen i Tjøme har vokst i omfang, fra å omhandle 60 byggesaker til 160. Nå tar også kontrollutvalget saken. Kontrollutvalgsleder mener sakskomplekset er mer enn bare en personalsak.
5.9 2017 11:45

Sider