Barnevern

Ropstad er­kjenner «store ut­fordringer» i barne­vernet

Barnevern. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad erkjenner at ikke alt er som det skal i barnevernet, men viser til at det nå tas grep for å bedre situasjonen.
14.11 2019 16:12

Forskning: Store for­skjeller i barne­vernets arbeid og vurderinger

Barnevern. – Kan forklare en del av kritikken som har vært rettet mot norsk barnevern både nasjonalt og internasjonalt, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.
14.11 2019 12:42

Senterpartiet vil ha reform av norsk barnevern

Barnevern. Sps landsstyremøte skal ta stilling til et forslag om å reformere og avprivatisere norsk barnevern. Barnevernets tillit er i ferd med å svekkes, heter det.
28.10 2019 09:52

NRK: Over 7.000 brudd på arbeids­miljøloven i barne- og familie­etaten i Oslo

Barnevern. Barne- og familieetaten i Oslo kommune har totalt 7.842 brudd på arbeidsmiljøloven fra 2016 til september i år, ifølge tall NRK har fått innsyn i.
24.10 2019 14:51

Rapport: Barne­vernet trenger bedre kompetanse

Barnevern.  Treårig utdanning for å arbeide i kommunalt barnevern er ikke nok, mener Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 
11.10 2019 12:53

11 millioner til ny barneverns­modell

Barnevern. En ny modell der barn og familier skal få mer aktiv hjelp mens de fortsatt bor sammen, skal prøves ut i et utvalg kommuner neste år.
7.10 2019 12:19

Flere barnevernsbarn har bodd isolert i strid med faglige råd

Barnevern. Flere barn er blitt boende isolert, til tross for at hjemkommunen har ment at barnets beste vil være å bo med andre barn eller i fosterhjem, skriver VG.
7.10 2019 07:49

Ble nedstemt om erstatning til varsler

Barnevern. Kommunestyret i Sør-Varanger fulgte ikke kontrollutvalgets anbefaling om å vurdere erstatning til den tidligere barnevernslederen som varslet om uforsvarlige tjenester.
5.9 2019 07:54

Høyre vil nekte små­kommuner eget barne­vern

Barnevern. Kommuner med færre enn fem ansatte i barnevernet kan ikke sikre en god nok tjeneste, mener Kristin Ørmen Johnsen (H). Partiet vil nekte dem å ha eget barnevern.
26.7 2019 08:14

Færre meldinger til barnevernet

Barnevern. For første gang på fem år var det i 2018 en nedgang i antall meldinger til barnevernet.
3.7 2019 11:20

Sider