Barnevern

Polen vil lære Norge om polsk barnevern

Barnevern. Et ukjent antall ansatte i norsk barnevern er invitert til Warszawa for å lære om polsk barnevern.
13.2 2019 08:07

Ap krever større mangfold i barnevernet

Barnevern. Kulturell og klassemessig bakgrunn har mye å si for hvordan barn og familier opplever møter med barnevernet. Slik bør det ikke være, mener Arbeiderpartiet.
1.2 2019 13:24

Ny rapport avslører alvorlig svikt i barnevernet

Barnevern. Rutinesvikt, store mangler og dårlig praksis i barnevernstjenestene avdekkes i en gjennomgang av over 100 barnevernssaker. Barneombudet vil ha flere ressurser.
17.1 2019 14:56

Mange kommuner mangler akuttberedskap i barnevernstjenesten

Barnevern. 50 kommuner har ikke akuttberedskap i barnevernstjenesten. – Uakseptabelt, mener lederen av familiekomiteen på Stortinget, Kristin Ørmen Johnsen (H).
17.1 2019 08:13

75 kommuner får rødt lys for barnevernstjenestene

Barnevern. 75 kommuner får rødt lys og 158 får gult lys på et nytt trafikklyssystem som rangerer kommuner ut fra hvordan de oppfyller krav innen barnevernet.
18.12 2018 08:16

Tolga-gransker skal under­søke barneverns­saker

Barnevern. Assisterende fylkesmann i Hordaland, Rune Fjeld, skal se nærmere på enkeltsaker i barnevernstjenesten i Bergen.
12.12 2018 08:55

Gransker «alarmerende for­hold» ved barne­verns­kontor

Styring. Kontrollkomiteen i Trondheim har bestilt en full gjennomgang av alle forhold ved barnevernstjenesten i Østbyen bydel etter alvorlige lovbrudd.
17.10 2018 14:30

Vil frata kommuner retten til å drive barnevern

Barnevern. Kommuner som innen utgangen av året ikke har døgnbemannet barnevernstjeneste, må miste retten til å drive barnevernstjenester, krever regjeringspartiene på Stortinget.
11.10 2018 08:44

30 millioner til digital satsing i barne­vernet

Barnevern. Vil ha slutt på tungvinte systemer som stjeler tid.
10.10 2018 08:13

Tilsyn av­dekket flere lov­brudd i barnevernet

Barnevern. Barnevernet i Sør-Varanger sliter med å overholde lovens krav, etter langvarig konflikt og mange sykemeldinger. Rådmannen ser fortsatt utfordringer, men sier at mye godt arbeid er satt i gang.
27.9 2018 07:54

Sider