Barnevern

Gransker «alarmerende for­hold» ved barne­verns­kontor

Styring. Kontrollkomiteen i Trondheim har bestilt en full gjennomgang av alle forhold ved barnevernstjenesten i Østbyen bydel etter alvorlige lovbrudd.
17.10 2018 14:30

Vil frata kommuner retten til å drive barnevern

Barnevern. Kommuner som innen utgangen av året ikke har døgnbemannet barnevernstjeneste, må miste retten til å drive barnevernstjenester, krever regjeringspartiene på Stortinget.
11.10 2018 08:44

30 millioner til digital satsing i barne­vernet

Barnevern. Vil ha slutt på tungvinte systemer som stjeler tid.
10.10 2018 08:13

Tilsyn av­dekket flere lov­brudd i barnevernet

Barnevern. Barnevernet i Sør-Varanger sliter med å overholde lovens krav, etter langvarig konflikt og mange sykemeldinger. Rådmannen ser fortsatt utfordringer, men sier at mye godt arbeid er satt i gang.
27.9 2018 07:54

EMD: Norge har brutt menneske­rettighetene i barne­vernssak

Barnevern. Norge har brutt menneskerettighetene i en barnevernssak, konkluderer menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i en enstemmig dom.
6.9 2018 12:53

Aleris-direktør: – Ser fram til å få alle sider av saken belyst i rettssystemet

Helse. Økokrim bekrefter å ha mottatt anmeldelse. – Vi ser fram til å få alle sider av saken avklart i rettssystemet, sier Aleris-direktør Erik Sandøy.
14.8 2018 16:09

Kommisjons­leder mener saken til dømt barneverns­psykiater bør sjekkes på nytt

Barnevern. Lederen for barnesakkyndig kommisjon mener barnevernet bør gå gjennom sakene til en sakkyndig psykiater som er dømt for å ha lastet ned overgrepsmateriale.
10.8 2018 10:53

Flere tannleger melder fra til barnevernet

Barnevern. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at tannhelsetjenesten sendte flere bekymringsmeldinger til barnevernet i 2017 enn tidligere år.
24.7 2018 16:02

28 prosent i barnevernet hadde innvandrerbakgrunn i 2017

Barnevern. Over 15.000 personer som fikk hjelp fra barnevernet i 2017 var enten innvandrere eller hadde innvandrerbakgrunn.
6.7 2018 09:38

Kommunebarometeret 2018 - tabell for barnevern

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren barnevern i Kommunebarometeret 2018.
4.7 2018 11:39

Sider