Barnevern

Ny rapport avslører alvorlig svikt i barnevernet

Barnevern. Rutinesvikt, store mangler og dårlig praksis i barnevernstjenestene avdekkes i en gjennomgang av over 100 barnevernssaker. Barneombudet vil ha flere ressurser.
17.1 2019 14:56

Mange kommuner mangler akuttberedskap i barnevernstjenesten

Barnevern. 50 kommuner har ikke akuttberedskap i barnevernstjenesten. – Uakseptabelt, mener lederen av familiekomiteen på Stortinget, Kristin Ørmen Johnsen (H).
17.1 2019 08:13

75 kommuner får rødt lys for barnevernstjenestene

Barnevern. 75 kommuner får rødt lys og 158 får gult lys på et nytt trafikklyssystem som rangerer kommuner ut fra hvordan de oppfyller krav innen barnevernet.
18.12 2018 08:16

Tolga-gransker skal under­søke barneverns­saker

Barnevern. Assisterende fylkesmann i Hordaland, Rune Fjeld, skal se nærmere på enkeltsaker i barnevernstjenesten i Bergen.
12.12 2018 08:55

Gransker «alarmerende for­hold» ved barne­verns­kontor

Styring. Kontrollkomiteen i Trondheim har bestilt en full gjennomgang av alle forhold ved barnevernstjenesten i Østbyen bydel etter alvorlige lovbrudd.
17.10 2018 14:30

Vil frata kommuner retten til å drive barnevern

Barnevern. Kommuner som innen utgangen av året ikke har døgnbemannet barnevernstjeneste, må miste retten til å drive barnevernstjenester, krever regjeringspartiene på Stortinget.
11.10 2018 08:44

30 millioner til digital satsing i barne­vernet

Barnevern. Vil ha slutt på tungvinte systemer som stjeler tid.
10.10 2018 08:13

Tilsyn av­dekket flere lov­brudd i barnevernet

Barnevern. Barnevernet i Sør-Varanger sliter med å overholde lovens krav, etter langvarig konflikt og mange sykemeldinger. Rådmannen ser fortsatt utfordringer, men sier at mye godt arbeid er satt i gang.
27.9 2018 07:54

EMD: Norge har brutt menneske­rettighetene i barne­vernssak

Barnevern. Norge har brutt menneskerettighetene i en barnevernssak, konkluderer menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i en enstemmig dom.
6.9 2018 12:53

Aleris-direktør: – Ser fram til å få alle sider av saken belyst i rettssystemet

Helse. Økokrim bekrefter å ha mottatt anmeldelse. – Vi ser fram til å få alle sider av saken avklart i rettssystemet, sier Aleris-direktør Erik Sandøy.
14.8 2018 16:09

Sider