Barnevern

Høyre vil nekte små­kommuner eget barne­vern

Barnevern. Kommuner med færre enn fem ansatte i barnevernet kan ikke sikre en god nok tjeneste, mener Kristin Ørmen Johnsen (H). Partiet vil nekte dem å ha eget barnevern.
26.7 2019 08:14

Færre meldinger til barnevernet

Barnevern. For første gang på fem år var det i 2018 en nedgang i antall meldinger til barnevernet.
3.7 2019 11:20

Vil gi million­erstatning for skader etter omsorgssvikt

Barnevern. Sandnes-ordføreren foreslår utbetaling på nær to og en halv gang maksbeløpet for tidligere barnevernsbarn.
17.6 2019 12:59

Kommunestyrene gis mer ansvar i ny barnevernslov

Barnevern. Barne- og likestillingsdepartementet sender nå forslag til en ny barnevernslov på høring.
4.4 2019 15:27

Færre barneverns­saker blir liggende

Kommunebarometeret. Saksbehandlingstiden i barnevernet har aldri vært lavere, viser Kostra-tallene. Sjekk hvordan det står til i din kommune!
28.3 2019 10:52

Feil regnskaps­føring ga feil barneverns­tall

Barnevern. Netto driftsutgiftene til barnevernet i Kragerø kommune har økt, ifølge Kostra-tallene. Ifølge kommunen skyldes økningen feilføring i regnskapet i 2017. Se oversikten over barnevernsutgifter i kommunene.
26.3 2019 11:18

Polen vil lære Norge om polsk barnevern

Barnevern. Et ukjent antall ansatte i norsk barnevern er invitert til Warszawa for å lære om polsk barnevern.
13.2 2019 08:07

Ap krever større mangfold i barnevernet

Barnevern. Kulturell og klassemessig bakgrunn har mye å si for hvordan barn og familier opplever møter med barnevernet. Slik bør det ikke være, mener Arbeiderpartiet.
1.2 2019 13:24

Ny rapport avslører alvorlig svikt i barnevernet

Barnevern. Rutinesvikt, store mangler og dårlig praksis i barnevernstjenestene avdekkes i en gjennomgang av over 100 barnevernssaker. Barneombudet vil ha flere ressurser.
17.1 2019 14:56

Mange kommuner mangler akuttberedskap i barnevernstjenesten

Barnevern. 50 kommuner har ikke akuttberedskap i barnevernstjenesten. – Uakseptabelt, mener lederen av familiekomiteen på Stortinget, Kristin Ørmen Johnsen (H).
17.1 2019 08:13

Sider