Bernt svarer

Kan sammenslåings­kommuner selge verdiene sine?

Bernt svarer. Vedtak om nye tiltak i sammenslåingskommuner bør legges fram for fellesnemnda til uttalelse, mener professor Jan Fridthjof Bernt.
18.2 2019 09:30

Bernt svarer: Kan kommune­styret kreve lukkede oppdretts­anlegg?

Bernt svarer. Kommunestyret kan ikke kreve at oppdrettsanlegg som drives i dag, skal erstattes med lukkede anlegg, mener professor Jan Fridthjof Bernt.
4.2 2019 09:27

Man kan bli valgt inn i utvalg selv om man ikke vil

Bernt svarer. Har man ikke gyldig grunn til å takke nei, må man godta å bli valgt inn i kommunale råd og utvalg.
22.1 2019 09:29

Representantskap til et IKS skal velges av kommune­styret selv

Bernt svarer. Det er ikke lov med indirekte oppnevninger til IKS-enes representantskap, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
15.1 2019 10:23

Tror ikke Finnmark vinner fram med søksmål

Bernt svarer. Finnmark fylkeskommune har varslet søksmål mot staten for å få kjent Stortingets sammenslåingsvedtak av Finnmark og Troms ugyldig, men professor Jan Fridthjof Bernt tror ikke Finnmark har noen god juridisk sak.
7.1 2019 09:39

– Prøve­avstemning kan løse budsjett­floke

Bernt svarer. Hvordan blir stemmerekkefølgen når flere budsjettforslag har samme antall stemmer?
18.12 2018 08:20

Fylkes­mannens rett til å om­gjøre ved­tak

Bernt svarer. Min konklusjon er at slik loven lyder i dag, vil en fylkesmann kunne treffe nytt realitetsvedtak når hun omgjør et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven «av eget tiltak», altså utenfor klagesak.
10.12 2018 12:29

Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer

Bernt svarer. Kan rådmannen fortelle om arbeidet med budsjettforslaget til utvalgte grupper?
3.12 2018 11:57

Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget?

Bernt svarer. Et kontrollutvalg kan gjøre de undersøkelser det mener er nødvendig for å utføre sin lovpålagte oppgave.
27.11 2018 08:28

Begrenset makt for kommune­styrer som skal avvikles

Bernt svarer. Hvilket ansvar og fullmakter har kommunestyret i en kommune de siste månedene før kommunen slår seg sammen med en annen og et nytt kommunestyre tar over?
19.11 2018 10:49

Sider