Bernt svarer

Bernt svarer: Når må en søkerliste utleveres?

Bernt svarer. Kommunen brukte bemanningsbyrå og hadde derfor ikke søkerlista klar da søknadsfristen gikk ut.
16.9 2019 10:25

Bernt svarer: – Kan folkevalgte tvinges til å ta verv?

Bernt svarer. Nemnda manglet kvinner og Fylkesmannen satte foten ned.
9.9 2019 10:16

Bernt svarer: – Rådmannen kan kreve å få ta stilling til besøk

Bernt svarer. Utgangspunktet må være at det er ledelsen ved den enkelte barnehage som sier ja eller nei til besøk fra utenforstående, men rådmannen kan kreve å få ta stilling til saken, mener Jan Fridthjof Bernt.
2.9 2019 11:20

Bernt svarer: Hvem kan representere arbeids­giver?

Bernt svarer. Flertallet av medlemmene i administrasjonsutvalget skal representere arbeidsgiver, men hvem kan være arbeidsgivers representant?
26.8 2019 11:07

Bernt svarer: – Kan ikke fjerne ekskludert fra valglista nå

Bernt svarer. Hva skjer hvis partiet ekskluderer ordførerkandidaten etter at fristen for å tilbakekalle valglisten har gått ut?
19.8 2019 10:18

Alle må sitte i en komité – med to unntak

Bernt svarer. Dersom kommunestyret eller fylkestinget organiserer seg i komiteer, må alle medlemmene være med – med to unntak, skriver Jan Fridthjof Bernt.
5.8 2019 11:13

Bernt svarer: Hvilken kommune­lov er det som gjelder?

Bernt svarer. Denne høsten blir det ny kommunelov og sammenslåingskommuner får en kort periode to kommunestyrer. Men hvilken lov gjelder for hvilket kommunestyre?
22.7 2019 08:04

Bernt svarer: Engasjement skaper ikke inhabilitet

Bernt svarer. En politiker engasjerer seg sterkt for en gruppe ungdommer. Kan hun da bli inhabil når økonomisk støtte til disse ungdommene skal avgjøres?
29.7 2019 08:30

Bernt svarer: Hva hvis kontrollutvalget vil sjekke vertskommunen?

Bernt svarer. Hva skjer når barnevernet er interkommunalt og kontrollutvalget ønsker seg en forvaltningsrevisjon?
1.7 2019 10:57

Bernt svarer: Om kommunale ledere og valgbarhet

Bernt svarer. Hva skjer hvis ordførerkandidaten er ansatt i en ledende stilling i kommunen?
25.6 2019 07:38

Sider