Bernt svarer

Bernt svarer: Ikke noe problem med delt innstilling

Bernt svarer. Ikke krav om et budsjettforslag får absolutt flertall i formannskapet, mener Jan Fridthjof Bernt.
25.6 2018 15:21

Konflikt kan rettferdig­gjøre hemmelig­hold

Bernt svarer. Dokumenter kan unntas offentlighet av hensyn til arbeidsmiljøet.
18.6 2018 13:43

Saker skal avgjøres uten «ugrunnet opphold»

Bernt svarer. Når saksbehandlingen drøyer kan det skyldes manglende evne eller vilje til å ta tak i og prioritere vanskelige saker, mener Jan Fridthjof Bernt.
11.6 2018 09:37

Bernt svarer: Hva er en tilrette­visning?

Bernt svarer. En adgang til å gi skriftlige irettesettelser til tilsatte som ytrer seg kritisk, uten noen form for formell saksbehandling, og uten klagemulighet, vil gjøre det enda vanskeligere å få tilgang til nødvendig informasjon om forvaltningens virksomhet, mener Jan Fridthjof Bernt.
4.6 2018 10:44

Sammen­slåingen står ved lag

Bernt svarer. Om en sammenslåingskommune nekter å oppnevne medlemmer til en fellesnemnd, så hindrer ikke det selve sammenslåingen, skriver Jan Fridthjof Bernt.
28.5 2018 15:37

Strenge vilkår for fritak

Bernt svarer. Å få fritak fra vervet som folkevalgt er noe man må søke om, ikke noe man har krav på, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
14.5 2018 10:50

Komité­møte kan være fjern­møte

Bernt svarer. Hva skal det kommunale utvalget gjøre når ett av medlemmene kun kan delta i et møte via telefon?
7.5 2018 10:33

Komitéleder bestemmer sakslista

Bernt svarer. Komitéleder har det avgjørende ordet når sakslista til kommunestyrekomiteer skal settes opp, skriver Jan Fridthjof Bernt.
2.5 2018 09:22

Ikke alle kan sitte i kontroll­utvalget

Bernt svarer. Kan din politiske fortid gjøre at du ikke kan være kandidat når det skal velges kontrollutvalg?
24.4 2018 08:33

Høringer sikrer demokratisk legitimitet

Bernt svarer. Bestemmelsene om høring av lovforslag er ikke bare et sett regler som skal gi regjeringen den informasjon den selv synes den trenger. De skal også sikre den demokratiske legitimitet, ​​mener professor Jan Fridthjof Bernt.
16.4 2018 11:40

Sider