Bernt svarer

Bernt svarer: Kan man klage på gebyret for vann og avløp?

Bernt svarer. Etter å ha fått innvilget søknaden om å koble seg på vann og avløp kommer fakturaen fra kommunen to ganger i året. Men kan man klage på gebyret?
14.5 2019 11:28

– Bør vurdere karantene­bestemmelse for kommune­politikere

Bernt svarer. I dag har vi ingen lovbestemmelser om karantene for kommunalpolitikere når de går inn andre verv eller stillinger. Det bør departement snarest vurdere å innføre, mener professor Bernt.
6.5 2019 12:32

Bernt svarer: Bare utvalget selv som kan utsette en sak

Bernt svarer. Har ordfører myndighet til å fjerne en sak fra saklisten til et av kommunens utvalg?
29.4 2019 10:14

Bernt svarer: Kan kommunen selge skole med forbehold?

Bernt svarer. Denne uken svarer professor Bernt på spørsmål om fritt skolevalg og kommunens rett til å nekte etablering av privatskoler.
8.4 2019 10:35

Bernt svarer: Kan rådmannen la være å svare på spørsmålet mitt?

Bernt svarer. Rådmannen sier at hun ikke har tid til å svare på spørsmål fra de enkelte representantene utenom kommunestyremøtene, skriver kommunestyrerepresentant og lurer på om ikke rådmannen er forpliktet til å svare.
2.4 2019 08:27

Bernt svarer: Partigrupper er ikke kommunale organer

Bernt svarer. Saksbehandling i partiene er et internt anliggende for partiet selv, skriver professor Jan Fridthjof Bernt.
25.3 2019 09:56

Var det lov å nekte folke­valgt innsyn i konsu­lent­rapport?

Bernt svarer. Et kommunestyremedlem ba om innsyn i en konsulentrapport, men fikk avslag selv om kommunestyret skulle få den utdelt i et senere møte. Er det lov?
18.3 2019 10:22

Bernt: Ny HR-sjef blir først sjef etter sammen­slåing

Bernt svarer. Fellesnemnda har ingen fullmakter når det gjelder personalforholdene i kommuner som skal slås sammen, påpeker professor Jan Fridthjof Bernt.
4.3 2019 15:17

Bernt: Ordfører kan «stjele saken» fra innbygger­initiativet

Bernt svarer. Hvilke muligheter har en ordfører til å komme et innbyggerinitiativ i forkjøpet?
25.2 2019 09:58

Kan sammenslåings­kommuner selge verdiene sine?

Bernt svarer. Vedtak om nye tiltak i sammenslåingskommuner bør legges fram for fellesnemnda til uttalelse, mener professor Jan Fridthjof Bernt.
18.2 2019 09:30

Sider