Bernt svarer

Bernt svarer: Hva betyr det at avstemmings­resultatet skal inn i møte­boka?

Bernt svarer. Den nye kommuneloven har krav om at avstemmingsresultat skal inn i møteboka. Men loven sier ikke noe om hvor detaljert resultatet skal nedtegnes.
13.1 2020 08:43

Bernt svarer: Er region­råds­leder valgbar?

Bernt svarer. Ledere på tilsvarende nivå som kommunalsjefer og etatssjefer kan ikke velges til folkevalgte organer, men hva er egentlig «tilsvarende nivå»?
6.1 2020 10:28

Hvem signerer kontrakten når kontroll­utvalget skal granske?

Bernt svarer. Kontrollutvalget skal få ekstern hjelp til å gjennomføre en undersøkelse, men så er spørsmålet om hvem som kan signere en slik anskaffelseskontrakt.
16.12 2019 09:28

Bernt svarer: Hvordan sette sammen et administrasjons­utvalg

Bernt svarer. Flere synes det er vanskelig å forstå reglene om partssammensatte utvalg/administrasjonsutvalg i den nye kommuneloven. Her går professor Jan Fridthjof Bernt gjennom reglene.
9.12 2019 08:50

Bernt svarer: Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av?

Bernt svarer. Kommuneansatt politiker vedtar betalt spisepause, og barnehagestyrer er med på å vedta barnehagetilskudd. Habil eller inhabil? Professor Bernt gir svar.
2.12 2019 09:42

Bernt svarer: Hvem har ansvaret når kommunen ikke lenger finnes?

Bernt svarer. Alle kommunesammenslåingene reiser spørsmålet om hvem som skal saksøkes, hvis man måtte ønske å saksøke en kommune som ikke lenger eksisterer.
25.11 2019 10:19

Bernt svarer: Hvem er opposisjonen når leder av kontroll­utvalg skal velges?

Bernt svarer. Hvem som er posisjon og hvem som er opposisjon i et kommunestyre eller fylkesting vil kunne variere både over tid og fra sak til sak, skriver Jan Fridthjof Bernt.
18.11 2019 09:40

Bernt svarer: Må de nye kommune­styrene delegere myndig­het til IKS-er?

Bernt svarer. Det er kommunelovens § 5–4 som regulerer kommunestyrets adgang til å delegere vedtaksmyndighet, forteller Jan Fridthjof Bernt i denne ukas utgave av Bernt svarer.
11.11 2019 09:36

Bernt svarer: Kan barnehagevikaren sitte i kontrollutvalget?

Bernt svarer. Hvor mye må man jobbe for kommunen før man ikke kan sitte i kontrollutvalget?
4.11 2019 13:37

– Skriftlig valg av ordfører må anses som en saksbehandlingsfeil

Bernt svarer. – Jeg er enig med departementet når det legger til grunn at både valg av ordfører, varaordfører og andre folkevalgte lederverv, og ved tilsetting av rådmann, nå må skje ved åpen stemmegivning, skriver Jan Fridthjof Bernt.
28.10 2019 10:02

Sider