Bernt svarer

Møter i lovens gråsone

Bernt svarer. Kan partienes gruppeledere samles til møte bak lukkede dører for å diskutere en sak de samtidig behandler i kommunestyret?
12.11 2018 10:04

Inhabilitet, støtte­ordninger og særegne forhold

Bernt svarer. Kan jeg som kommunestyremedlem stemme for en tilskuddsordning som jeg selv senere kan søke på, eller er jeg inhabil? 
5.11 2018 12:03

«Nærings­styre» må organiseres som folke­valgt organ

Bernt svarer. Hva skal til for at et næringsstyre skal bli et lovlig folkevalgt organ etter kommuneloven?
30.10 2018 10:06

Hva slags avtaler har et kommunalt foretak lov til å inngå?

Bernt svarer. I utgangspunktet ligger det innenfor foretaksstyrets alminnelige kompetanse å inngå avtaler med økonomiske virkninger ut over det enkelte budsjettår, mener Jan Fridthjof Bernt.
22.10 2018 23:22

Har rett til å spørre, men ikke til å få full­stendige svar

Bernt svarer. Det kan ikke gjøre begrensninger i kommunestyremedlemmenes rett til å stille ordføreren spørsmål, forklarer Jan Fridthjof Bernt.
15.10 2018 09:25

Hva skal med i budsjettet?

Bernt svarer. Budsjettet skal være en mest mulig presis fullmakt til administrasjonen, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
8.10 2018 09:44

Kan en kommune straffes hvis elever mobbes?

Bernt svarer. Alle som jobber i skolen, har ansvar for å følge med på om barna har et godt skolemiljø.
2.10 2018 08:44

Kan man tvinges til å stemme for noe man er imot?

Bernt svarer. Bruk av alternativ votering kan føre til at man tvinges til å stemme for noe man er imot. Er det greit?
24.9 2018 10:15

Snevre rammer for hva dom­stolene kan over­prøve

Bernt svarer. Kan en kommune gå til sak mot staten for å få omgjort et delingsvedtak? 
17.9 2018 13:06

– Uheldig å sile vekk uønskede forslag

Bernt svarer. Styremedlemmer i partilag bør ikke forsøke å få forslagsstillere til å trekke nominasjonsforslag som styremedlemmene ikke liker.
10.9 2018 10:49

Sider