Bernt svarer

Bernt svarer: Hva hvis kontrollutvalget vil sjekke vertskommunen?

Bernt svarer. Hva skjer når barnevernet er interkommunalt og kontrollutvalget ønsker seg en forvaltningsrevisjon?
1.7 2019 10:57

Bernt svarer: Om kommunale ledere og valgbarhet

Bernt svarer. Hva skjer hvis ordførerkandidaten er ansatt i en ledende stilling i kommunen?
25.6 2019 07:38

– Lovlighetsklage bør ses som et personlig utspill, ikke som saksbehandling

Bernt svarer. Kan en inhabil politiker fremme lovlighetsklage?
18.6 2019 09:44

Bernt svarer: Hvilke habilitets­regler gjelder for arbeidsmiljø­utvalget?

Bernt svarer. Arbeidsmiljøutvalget er ikke en del av kommunens eget forvaltningsapparat, men en frittstående kontrollinstans, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
3.6 2019 11:00

Bernt svarer: Når kommune­styret er konstituert, har det over­tatt styringen

Bernt svarer. Hva slags saker kan det nyvalgte kommunestyret i en sammenslåingskommune fatte vedtak om i perioden fra konstituering og fram til sammenslåingstidspunktet?
27.5 2019 09:24

Bernt svarer: Kan man klage på gebyret for vann og avløp?

Bernt svarer. Etter å ha fått innvilget søknaden om å koble seg på vann og avløp kommer fakturaen fra kommunen to ganger i året. Men kan man klage på gebyret?
14.5 2019 11:28

– Bør vurdere karantene­bestemmelse for kommune­politikere

Bernt svarer. I dag har vi ingen lovbestemmelser om karantene for kommunalpolitikere når de går inn andre verv eller stillinger. Det bør departement snarest vurdere å innføre, mener professor Bernt.
6.5 2019 12:32

Bernt svarer: Bare utvalget selv som kan utsette en sak

Bernt svarer. Har ordfører myndighet til å fjerne en sak fra saklisten til et av kommunens utvalg?
29.4 2019 10:14

Bernt svarer: Kan kommunen selge skole med forbehold?

Bernt svarer. Denne uken svarer professor Bernt på spørsmål om fritt skolevalg og kommunens rett til å nekte etablering av privatskoler.
8.4 2019 10:35

Bernt svarer: Kan rådmannen la være å svare på spørsmålet mitt?

Bernt svarer. Rådmannen sier at hun ikke har tid til å svare på spørsmål fra de enkelte representantene utenom kommunestyremøtene, skriver kommunestyrerepresentant og lurer på om ikke rådmannen er forpliktet til å svare.
2.4 2019 08:27

Sider