Bernt svarer

Bernt svarer: Partigrupper er ikke kommunale organer

Bernt svarer. Saksbehandling i partiene er et internt anliggende for partiet selv, skriver professor Jan Fridthjof Bernt.
25.3 2019 09:56

Var det lov å nekte folke­valgt innsyn i konsu­lent­rapport?

Bernt svarer. Et kommunestyremedlem ba om innsyn i en konsulentrapport, men fikk avslag selv om kommunestyret skulle få den utdelt i et senere møte. Er det lov?
18.3 2019 10:22

Bernt: Ny HR-sjef blir først sjef etter sammen­slåing

Bernt svarer. Fellesnemnda har ingen fullmakter når det gjelder personalforholdene i kommuner som skal slås sammen, påpeker professor Jan Fridthjof Bernt.
4.3 2019 15:17

Bernt: Ordfører kan «stjele saken» fra innbygger­initiativet

Bernt svarer. Hvilke muligheter har en ordfører til å komme et innbyggerinitiativ i forkjøpet?
25.2 2019 09:58

Kan sammenslåings­kommuner selge verdiene sine?

Bernt svarer. Vedtak om nye tiltak i sammenslåingskommuner bør legges fram for fellesnemnda til uttalelse, mener professor Jan Fridthjof Bernt.
18.2 2019 09:30

Bernt svarer: Kan kommune­styret kreve lukkede oppdretts­anlegg?

Bernt svarer. Kommunestyret kan ikke kreve at oppdrettsanlegg som drives i dag, skal erstattes med lukkede anlegg, mener professor Jan Fridthjof Bernt.
4.2 2019 09:27

Man kan bli valgt inn i utvalg selv om man ikke vil

Bernt svarer. Har man ikke gyldig grunn til å takke nei, må man godta å bli valgt inn i kommunale råd og utvalg.
22.1 2019 09:29

Representantskap til et IKS skal velges av kommune­styret selv

Bernt svarer. Det er ikke lov med indirekte oppnevninger til IKS-enes representantskap, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
15.1 2019 10:23

Tror ikke Finnmark vinner fram med søksmål

Bernt svarer. Finnmark fylkeskommune har varslet søksmål mot staten for å få kjent Stortingets sammenslåingsvedtak av Finnmark og Troms ugyldig, men professor Jan Fridthjof Bernt tror ikke Finnmark har noen god juridisk sak.
7.1 2019 09:39

– Prøve­avstemning kan løse budsjett­floke

Bernt svarer. Hvordan blir stemmerekkefølgen når flere budsjettforslag har samme antall stemmer?
18.12 2018 08:20

Sider