Bernt svarer

Fylkes­mannens rett til å om­gjøre ved­tak

Bernt svarer. Min konklusjon er at slik loven lyder i dag, vil en fylkesmann kunne treffe nytt realitetsvedtak når hun omgjør et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven «av eget tiltak», altså utenfor klagesak.
10.12 2018 12:29

Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer

Bernt svarer. Kan rådmannen fortelle om arbeidet med budsjettforslaget til utvalgte grupper?
3.12 2018 11:57

Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget?

Bernt svarer. Et kontrollutvalg kan gjøre de undersøkelser det mener er nødvendig for å utføre sin lovpålagte oppgave.
27.11 2018 08:28

Begrenset makt for kommune­styrer som skal avvikles

Bernt svarer. Hvilket ansvar og fullmakter har kommunestyret i en kommune de siste månedene før kommunen slår seg sammen med en annen og et nytt kommunestyre tar over?
19.11 2018 10:49

Møter i lovens gråsone

Bernt svarer. Kan partienes gruppeledere samles til møte bak lukkede dører for å diskutere en sak de samtidig behandler i kommunestyret?
12.11 2018 10:04

Inhabilitet, støtte­ordninger og særegne forhold

Bernt svarer. Kan jeg som kommunestyremedlem stemme for en tilskuddsordning som jeg selv senere kan søke på, eller er jeg inhabil? 
5.11 2018 12:03

«Nærings­styre» må organiseres som folke­valgt organ

Bernt svarer. Hva skal til for at et næringsstyre skal bli et lovlig folkevalgt organ etter kommuneloven?
30.10 2018 10:06

Hva slags avtaler har et kommunalt foretak lov til å inngå?

Bernt svarer. I utgangspunktet ligger det innenfor foretaksstyrets alminnelige kompetanse å inngå avtaler med økonomiske virkninger ut over det enkelte budsjettår, mener Jan Fridthjof Bernt.
22.10 2018 23:22

Har rett til å spørre, men ikke til å få full­stendige svar

Bernt svarer. Det kan ikke gjøre begrensninger i kommunestyremedlemmenes rett til å stille ordføreren spørsmål, forklarer Jan Fridthjof Bernt.
15.10 2018 09:25

Hva skal med i budsjettet?

Bernt svarer. Budsjettet skal være en mest mulig presis fullmakt til administrasjonen, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
8.10 2018 09:44

Sider