Bernt svarer

Kan en kommune straffes hvis elever mobbes?

Bernt svarer. Alle som jobber i skolen, har ansvar for å følge med på om barna har et godt skolemiljø.
2.10 2018 08:44

Kan man tvinges til å stemme for noe man er imot?

Bernt svarer. Bruk av alternativ votering kan føre til at man tvinges til å stemme for noe man er imot. Er det greit?
24.9 2018 10:15

Snevre rammer for hva dom­stolene kan over­prøve

Bernt svarer. Kan en kommune gå til sak mot staten for å få omgjort et delingsvedtak? 
17.9 2018 13:06

– Uheldig å sile vekk uønskede forslag

Bernt svarer. Styremedlemmer i partilag bør ikke forsøke å få forslagsstillere til å trekke nominasjonsforslag som styremedlemmene ikke liker.
10.9 2018 10:49

– Må ikke gjøre grensene mellom rådmann og ordfører utydelige

Bernt svarer. At rådmannen kalte inn kommunestyret og tillitsvalgte til seminar ligger klart utenfor rådmannens kompetanse, mener professor Jan Fridthjof Bernt.
3.9 2018 11:02

Kan ikke tvinge folke­valgte til å medvirke

Bernt svarer. Selv om det må anses som lovbrudd, har vi ikke noe effektivt tvangsmiddel mot folkevalgte som nekter å uføre sitt verv ved at de uteblir fra møter i fellesnemnda, skriver Jan Fridthjof Bernt.
27.8 2018 11:23

Bernt svarer: Klar for Robek?

Bernt svarer. Skal kommunen rett i Robek hvis den ikke klarer å dekke inn underskuddet innenfor en selvpålagt frist på ett år, eller må fylkesmannen vente for å se om kommunen oppfyller kravet om inndekning innen to år? – Et komplisert regelverk, medgir professor Jan Fridthjof Bernt.
20.8 2018 15:33

Bernt svarer: Ikke noe problem med delt innstilling

Bernt svarer. Ikke krav om et budsjettforslag får absolutt flertall i formannskapet, mener Jan Fridthjof Bernt.
25.6 2018 15:21

Konflikt kan rettferdig­gjøre hemmelig­hold

Bernt svarer. Dokumenter kan unntas offentlighet av hensyn til arbeidsmiljøet.
18.6 2018 13:43

Saker skal avgjøres uten «ugrunnet opphold»

Bernt svarer. Når saksbehandlingen drøyer kan det skyldes manglende evne eller vilje til å ta tak i og prioritere vanskelige saker, mener Jan Fridthjof Bernt.
11.6 2018 09:37

Sider