Bernt svarer

– Signaler må ikke framstå som vedtak

Bernt svarer. – Uformelle signaler fra politikerne i orienteringssaker har ingen bindende kraft. De må ikke framstå som vedtak i møteboka, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.  
12.3 2018 10:42

Bernt svarer: Folke­valgte kan snakke med hvem de vil

Bernt svarer. Politikere står fritt til å arrangere møter med personer de ønsker informasjon fra. Ordfører eller rådmann kan ikke stoppe dette, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
5.3 2018 16:28

Erstatning kan ikke hemmelig­holdes

Bernt svarer. Dersom en kommune betaler erstatning etter mobbing eller omsorgssvikt, for eksempel, kan dette ikke holdes hemmelig, fastslår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
26.2 2018 09:10

Bernt svarer: Hva skjer når grunnlaget for permisjonen blir borte?

Bernt svarer. Hva skjer når grunnlaget for en permisjon fra et politisk verv faller bort? Kan politikeren bare gjeninntre i posisjonen igjen?
19.2 2018 10:28

Må fratre ved valg av revisor

Bernt svarer. Medlem av representantskapet i revisjonsselskap må fratre når kommunen behandler eierskapet og valg av revisor, fastslår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.  
12.2 2018 14:36

Bernt svarer: Slik løser du at rådmannen er inhabil

Bernt svarer. Om rådmannen er inhabil er det viktig at det likevel er faglig kompetanse som bidrar til saksutredningen, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. Her forklarer han hvordan det kan løses.
22.1 2018 10:59

Bernt svarer: Ordfører kan ikke avlyse fastsatte politiske møter

Bernt svarer. Det er ikke fritt fram for ordfører å avlyse møter i formannskapet, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt
8.1 2018 11:17

Bernt svarer: Må være armlengdes avstand mellom sekretær og revisor

Bernt svarer. Om det er tett samarbeid mellom kontrollutvalgets sekretær og revisor, blir det usikkert om avstanden mellom dem blir stor nok. Dermed kan sekretæren bli inhabil i alle saker om revisjonen, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
27.11 2017 15:14

Inhabil når rådmannen skal ansettes?

Bernt svarer. Kan kommunestyremedlemmer som er ansatt i kommunen bli inhabile når kommunestyret skal rekruttere rådmann? 
20.11 2017 09:28

Bernt svarer: Hvem kan avsette en rådmann?

Bernt svarer. Bare kommunestyret kan avsette en rådmann. Men forut for vedtaket trengs en ansvarlig saksbehandling som følger regelverket, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
13.11 2017 10:06

Sider